Ever-Power  Transmission  Co.  Ltd.
Tel: 0086-571-88220652/53  Fax: 0086-571-88220651  E-mail: shen@china-reducers.com 

汽车齿轮

螺旋伞齿轮 ( 盆角齿 )

生产各类高精度螺旋伞齿轮 ( 盆角齿 ) 及行星齿, 齿圈, 太阳轮, 等等驱动机构.

螺旋伞齿轮 ( 盆角齿 )

副箱配件

大批量汽车齿轮出口.

 

Tel: 0086-571-88220652/53  Fax: 0086-571-88220651  E-mail: shen@china-reducers.com 

www.china-reducers.com