力  传  动  机  械  有  限  公  司
Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
E-mail:
hzpt@hzpt.com   or  shen@china-reducers.com

汽车齿轮及汽车齿轮箱

DC6J85TZ变速箱价目表
         每件包装 价格
() ()
第一轴总成 DC6J85TZ03-035(22齿) 4 115
第二轴 DC6J80TZ-105 2 190
DC6J80TZ-105A 2 190
一档齿轮 DC6J85TZ03-112(46齿) 4 125
二档齿轮总成 DC6J85TZ03-115(41齿) 4 145
三档齿轮总成 DC6J80TZ-130(34齿) 6 130
四档齿轮总成 DC6J80TZ-140(27齿) 10 115
六档齿轮总成 DC6J85TZ03-165(20齿) 10 75
倒档从动齿轮 DC6J85TZ03-171(45齿) 6 125
中间轴 DC6J85TZ03-048A(12/19/17齿) 2 185
中间轴三档齿轮 DC6J80TZ-051A(27齿) 10 50
中间轴四档齿轮 DC6J80TZ-052A(34齿) 10 52
中间轴常啮合齿轮 DC6J85TZ03-056(46齿) 6 75
中间轴超速档齿轮 DC6J85TZ03-058(49齿) 6 75
倒档常啮合齿轮 DC6J80TZ-082A(29/20齿) 6 105
第一轴总成 DC6J80T10-031(17齿) 4 172
DC6J80T10-032
中间轴常啮合齿轮 DC6J80T10-056(38齿) 6 86
第一轴总成 DC6J80T40-031(17齿) 4 145
DC6J80T40-032 32
第一轴总成 DCOM-035(22齿) 4 190

 

Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
E-mail:
hzpt@hzpt.com   or  shen@china-reducers.com