力  传  动  机  械  有  限  公  司
Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
E-mail:
hzpt@hzpt.com   or  shen@china-reducers.com

汽车齿轮及汽车齿轮箱

DC7J100T变速箱价目表
         每件包装 价格
() ()
变速箱第一轴 DC7J100TA-031(19齿) 4 200
DC7J100T-031(18齿) 4 200
DC7J100TA04-031(19齿) 4 200
DC7J100TA08-031(19齿) 4 200
五档同步器锥环 DC6J90TC-032 18 45
DC6J90TD-032 18 45
变速箱第二轴 DC7J100T-105A 2 580
一档齿轮总成 DC7J100T-110B(43齿) 4 260
二轴二档齿轮总成 DC7J100TA-115B(37齿) 6 240
二轴三档齿轮总成 DC7J100TA-130(31齿) 6 205
二轴四档齿轮总成 DC7J100TA-140(27齿) 8 190
DC7J100T-140A(28齿) 8 190
二轴五档齿轮总成 DC7J100T-175(23齿) 10 145
DC7J100TD-175(23齿) 10 145
二轴超速档齿轮总成 DC7J100TA-175(18齿) 12 140
DC7J100TB-175(18齿) 12 140
二轴倒档从动齿轮 DC7J100T-171(38齿) 6 165
二轴低速齿轮 DC7J100T-172(45齿) 4 250
变速箱中间轴 DC7J100T-048B(11/16/21齿) 2 580
中间轴三档齿轮 DC7J100TA-051B(27齿) 8 105
中间轴四档齿轮 DC7J100TA-052A(36齿) 8 105
DC7J100T-052B(35齿) 8 105
中间轴五档齿轮 DC7J100T-059A(41齿) 6 125
中间轴超速档齿轮 DC7J100TA-059A(47齿) 4 130
中间轴常啮合齿轮 DC7J100TA-056A(39齿) 4 140
DC7J100T-056A(47齿) 4 140
倒档常啮合齿轮 DC7J100T-082(23/28齿) 4 180

 

Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
E-mail:
hzpt@hzpt.com   or  shen@china-reducers.com