力  传  动  机  械  有  限  公  司
Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
E-mail:
hzpt@hzpt.com   or  shen@china-reducers.com

汽车齿轮及汽车齿轮箱

DC7J120T变速箱价目表
         每件包装 价格
() ()
变速箱第一轴 DC7J120T-031(20齿) 4 200
DC7J110T-031(19齿) 4 200
DC7J110T01-031(19齿) 4 200
七档同步器锥环 DC7J120T-032 18 50
DC7J120TB-032 18 50
DC7J110T-032 18 50
DC7J110TB-032 18 50
变速箱第二轴 DC7J120T-105A 2 550
一档齿轮 DC7J120T-112(47齿) 3 240
二档齿轮总成 DC7J120T-115A(44齿) 4 250
三档齿轮总成 DC7J120T-130(39齿) 4 210
四档齿轮总成 DC7J120T-140(32齿) 6 190
五档齿轮总成 DC7J120T-165(27齿) 8 185
DC7J110T-165(29齿) 8 185
六档齿轮总成 DC7J110T-175(23齿) 10 130
DC7J110TB-175(23齿) 10 130
七档齿轮总成 DC7J120T-175(18齿) 12 95
DC7J120TB-175(18齿) 12 95
倒档从动齿轮 DC7J120T-171(38齿) 4 180
中间轴 DC7J120T-048(12/17/23齿) 2 550
中间轴四档齿轮 DC7J120T-051(30齿) 6 120
中间轴五档齿轮 DC7J120T-052(40齿) 6 110
DC7J110T-052(38齿) 6 110
中间轴六档齿轮 DC7J110T-058(44齿) 4 120
中间轴七档齿轮 DC7J120T-058(51齿) 4 120
中间轴常啮合齿轮 DC7J120T-056(47齿) 4 140
DC7J110T-056(50齿) 4 140
倒档常啮合齿轮 DC7J120T-082(23/28齿) 3 180

 

Tel: 0086-571-88220971/3       Fax: 0086-571-88220972    
E-mail:
hzpt@hzpt.com   or  shen@china-reducers.com