Ever-Power Transmission Group

Tel: 0086-571-88220971/73  Fax: 0086-571-88220972  E-mail: shen@china-reducers.com 

恒力集团专业生产各类高速齿轮和高速齿轮装置及有关传动系统部件

高速齿轮箱

 


速齿轮和高速齿轮装置

 

中心距(毫米)
 
150~1000
最大传递功率(千瓦)
 
55000
最大输出转速(转/分)
 
67000
最大切线速度(米/秒)
 
176
 

速齿轮和高速齿轮装置

高速齿轮

Tel: 0086-571-88220971/73  Fax: 0086-571-88220972  E-mail: shen@china-reducers.com